Hipnozun Yararları

 

 

 • Yaşam kalitemizi sınırlayan ve olumsuz yönde etkileyen, bizi rahatsız eden ve değiştirmek istediğimiz davranışlarımıza karşı yeni davranış modelleri geliştirmeyi sağlar.
 • Değersiz hissetme ve güzellikleri, mutlulukları hak etmediğimizi düşündüğümüzde, bu gibi düşünceleri değiştirmeyi sağlar.
 • Stres ve öfke yönetimini sağlar.
 • Odaklanma, konsantrasyon ve motivasyonu arttırmayı, düzenli çalışma alışkanlığı geliştirmeyi sağlar.
 • Günlük yaşamda ya da özellikle sınavlarda hatırlayamama, unutma sorunuyla başa çıkmayı sağlar.
 • Pozitif yaşam enerjisini hayata geçirmeyi sağlar.
 • Hatırladığımız ya da hatırlayamadığımız tüm yarım kalmış hesaplaşmalardan, söyleyemeyip de içimize akıttığımız yüklerden kurtulmayı sağlar.
 • Her türlü bağımlılıklardan (sigara, alkol, yemek, eş, çocuk bağımlılığı gibi) özgürleşmeyi sağlar.
 • Başarısızlık, kaybetme, yalnız kalma, karanlık, yükseklik, kapalı alan (asansör, uçak vb.) gibi tüm korku ve kaygılarımızın – ki bunlar nefes darlığı, çarpıntı, mide bulantısı gibi birçok fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getirmektedir – üstesinden gelmeyi sağlar.
 • En şiddetli ağrıları bile kontrol altına almayı sağlar. (Ağrıların, bedenimizin rahatsızlıklarına dair birer işaret olduğunu unutmamalıyız. Ağrı kontrolünden önce ağrının sebebini araştırmaya, vücudumuzun bize ne söylemeye çalıştığını öğrenmeye yönelik bir tıp doktoruna danışmamız gerekmektedir.)
 • Tüm bastırılmış, üstü örtülmüş korku, kaygı, öfke, suçluluk duygusu gibi bize sıkıntı veren, omuzlarımıza yük olan olumsuz duygu ve hislere karşı yeni bakışaçısı kazanmayı sağlar.
 • Başkalarının yanında kötü duruma düşmekten, beğenilmemekten, onaylanmamaktan, hatta konuşmaktan, sürekli saldırıya uğramaktan korkmak, işyerinde üstünün yanında rahatsız olmak, yeni ya da kalabalık ortamlara girememek gibi sosyal fobiler bireyleri yalnız kalmaya itmektedir. Çünkü yalnız kalınca tüm rahatsız eden etkenler yok olur. İşte bu etkenlerden kendimizi tamamen arındırmayı ve özgüvenli olarak yaşamımızı devam ettirmeyi sağlar.